Helagsjuristerna
Photo - Förfallet hus.jpg

Bouppteckning

Bouppteckning och arvskifte

Bouppteckning

När någon avlider måste man upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen visar den avlidnes tillgångar och skulder och även vilka som är dödsboldeägare. Bouppteckningen är en legitimationshandling som visar vilka som har rätt att företräda boet.

En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter dödsdagen. Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen och kan antingen närvara personligen eller företrädas av någon annan dödsbodelägare genom fullmakt. Den av dödsbodelägarna som bäst känner den avlidnes bo brukar fungera som bouppgivare och vara den som lämnar information om tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska undertecknas av två förrättningsmän som inte får vara dödsbodelägare. Bouppteckningsförrättningen sköts normalt av en förrättningsman och granskas sedan av den andra förrättningsmannen innan de båda undertecknar dokumentet.

Bouppteckningen i original tillsammans med bevis på kallelser till bouppteckningsförrättningen eller fullmakter, för de som inte personligen närvarat vid bouppteckningsförrättningen, skickas sedan till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen ska skickas in senast fyra månader efter dödsdagen.

Arvskifte

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket upprättar man normalt ett arvskifte där dödsbodelägarna bestämmer hur de tillgångar som finns kvar i boet ska fördelas mellan dödsbodelägarna. När man väl nått en överenskommelse tecknas denna ned i ett arvskiftesavtal. Avtalet ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare. 

Beställning av bouppteckning ach arvskifte

Vi hjälper er gärna att upprätta en bouppteckning eller ett arvskifte. Om ni finns här i närheten så kan vi träffas för ett personligt möte men annars kan vi hjälpa er på distans via telefon och e-mail.  Det fasta priset är 3 500 Kr för en bouppteckning och 3000 Kr för ett arvskifte. Om ni önskar vår hjälp, ring oss eller skicka ett e-mail så återkommer vi till er omgående. 

Om ert ärende av någon anledning är extra komplicerat, är det möjligt att det inte ryms inom det fasta priset. Vi ger er då ett nytt förslag på fast pris utifrån det arbete som krävs. Vi kommer att förbereda ett utkast av bouppteckningen eller arvskiftet och skicka till er för att ni ska kunna föreslå eventuella ändringar. Ni betalar inte för ert dokument förrän ni är 100% nöjda.