Helagsjuristerna
Photo - Utsikt Funäsdalen.jpg

Gåvobrev

Gåvobrev

Gåvobrev för fast egendom

En gåva av fast egendom, d.v.s.  ett markområde med eller utan tillhörande byggnader,  är endast giltig om ett skriftligt gåvobrev upprättas.

I gåvobrevet måste fastighetens beteckning nämnas och det måste undertecknas av både givaren och mottagaren. Givarens underskrift måste dessutom bevittnas av två personer. Om givaren är gift eller sambo krävs i regel att maken eller sambon ger sitt samtycke till gåvan.

Man kan välja att förena gåvan med olika villkor. Man kan t.ex. bestämma att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, d.v.s. att den inte ska ingå i en framtida bodelning. Man kan också vilja behålla nyttjanderätten till fastigheten efter gåvotillfället eller låta mottagaren överta vissa skulder som är knutna till fastigheten. Givaren kan också bestämma att mottagaren inte kan sälja fastigheten utan givarens samtycke. Alla dessa typer av villkor skall skrivas in i gåvobrevet.

Mottagaren av gåvan måste ansöka om lagfart för fastigheten.

Gåvobrev för lös egendom

När man ger en gåva av lös egendom, t.ex. pengar, aktier eller föremål av olika slag, krävs inget gåvobrev för att gåvan ska vara giltig. Det kan ändå bli nödvändigt att upprätta ett gåvobrev om mottagaren vill ha ett bevis för gåvan eller om givaren vill förena gåvan med olika villkor. Givaren kan t.ex. bestämma att gåvan ska utgöra enskild egendom, att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv eller att gåvan inte får säljas utan givarens samtycke.

Gåvor mellan makar

För att en gåva mellan makar ska bli giltig gentemot tredje man måste ett skriftligt gåvobrev upprättas och det måste även registreras hos Skatteverket.

Beställning av ett gåvobrev

Vi hjälper er gärna med rådgivning och upprättande av ett gåvobrev för fast egendom, lös egendom och gåvor mellan makar. Gåvobrevet för fast egendom upprättas till ett fast pris om 1500 Kr och om man även vill ha hjälp med lagfartsansökan är det totala priset 3000 Kr. Lantmäteriets expeditionsavgift om 825 Kr ingår i priset.

Det fasta priset för ett gåvobrev för lös egendom eller för gåvor mellan makar är 1 000 Kr Om du även önskar hjälp med registrering av gåva mellan makar hos Skatteverket är det totala priset 1 800 Kr (Skatteverkets avgift på 275 Kr ingår i priset).

Den rådgivning ni kan behöva i samband med upprättandet av ert dokument ingår i priset. Om ert ärende av någon anledning är extra komplicerat, är det möjligt att det inte ryms inom det fasta priset. Vi ger er då ett nytt förslag på fast pris utifrån det arbete som krävs. Vi kommer att förbereda ett dokument baserat på era behov och kommer att skicka er ett utkast för att ni ska kunna föreslå eventuella ändringar. Ni betalar inte för ert dokument förrän ni är 100% nöjda.