Helagsjuristerna
Photo - Fjäll och moln.jpg

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. I ert äktenskapsförord kan ni bestämma vilken egendom som ska ingå i giftorättsgodset, d.v.s. den egendom som skall delas lika vid en eventuell bodelning och vilken egendom som skall vara enskild och därmed hållas utanför bodelningen.  

Ni kan bestämma att all er egendom skall vara enskild egendom, vilket innebär att vid en eventuell bodelning, behåller var och en det som denne äger. Ni kan också bestämma att endast ena makens egendom skall vara enskild eller att viss egendom, t.ex. en sommarstuga, skall vara enskild. Förutom den egendom som ni för med er in i äktenskapet, kan ett äktenskapsförord även omfatta egendom som ni kommer att förvärva senare under äktenskapets gång.

Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och vara undertecknat av er båda. För att bli giltigt måste det registreras hos Skatteverket. Om förordet registreras innan vigseln blir det giltigt från vigseldagen. Detsamma gäller om det registreras inom en månad från vigseldagen. Ett förord som registreras mer än en månad efter vigseln blir giltigt från och med registreringsdagen.

Beställning av äktenskapsförord

Vi hjälper er gärna att upprätta ett äktenskapsförord utifrån era specifika behov. Vi kan också hjälpa er med registrering av äktenskapsförordet hos Skatteverket. Det fasta priset för ett äktenskapsförord är 1 500 Kr. Om ni även vill ha hjälp med registreringen av förordet kostar detta 800 Kr (Skatteverkets avgift på 275 Kr ingår i priset). Om ni önskar vår hjälp, ring oss eller skicka ett e-mail så återkommer vi till er omgående. All rådgivning ni kan behöva i samband med upprättandet av ert dokument ingår i priset.

Om ert ärende av någon anledning är extra komplicerat, är det möjligt att det inte ryms inom det fasta priset. Vi ger er då ett nytt förslag på fast pris utifrån det arbete som krävs. Vi kommer att förbereda ett dokument baserat på era behov och kommer att skicka er ett utkast för att ni ska kunna föreslå eventuella ändringar. Ni betalar inte för ert dokument förrän ni är 100% nöjda.