Helagsjuristerna
Photo - Vattenfall.jpg

Prislista

Prislista

Priser

Äktenskapsförord

Registrering av äktenskapsförord

Bodelning

Samboavtal

Samägandeavtal

Skuldebrev

Testamente

Gåvobrev (lös egendom)

Gåvobrev (fast egendom)

Ansökan om lagfart

Gåva mellan makar

Bouppteckning

Arvskifte

Alla priser är inklusive moms

1 500 Kr

    800 Kr (Skatteverkets avgift om 275 Kr ingår)

3 000 Kr

1 500 Kr

1 000 Kr

1 000 Kr

2 000 Kr

1 000 Kr

1 500 Kr

1 500 Kr (Lantmäteriets avgift om 825 Kr ingår)

1 000 Kr

3 500 Kr

3 000 Kr