Helagsjuristerna
Phot - höst.jpg

Samboende

Samboende

Bild - Family law - Cohabitation.jpg

Samboavtal

Ett samboavtal är nödvändigt om man inte vill att sambolagens regler om bodelning skall gälla vid en upplösning av samboförhållandet vid en eventuell separation eller vid dödsfall. Enligt sambolagen ska all samboegendom (d.v.s. den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget) ingå i en eventuell bodelning och delas lika mellan parterna. I det fall en av de samboende, ensam eller till övervägande del, äger den gemensamma bostaden eller är den som köper det mesta av det gemensamma bohaget, kan denna fördelning bli orättvis.

Ett samboavtal sätter sambolagens regler ur spel och de sammanboende kan bestämma att all eller viss egendom skall undantas från bodelningen. Ett samboavtal behöver inte registreras vid någon myndighet utan behöver endast upprättas skriftligt och skrivas under av båda parter för att vara giltigt.

Samägandeavtal

Det man bör tänka på då man skrivit ett samboavtal är att vid en eventuell upplösning av samboförhållandet behåller var och en det som denne står som ägare till. Köper man något gemensamt som man vill försäkra sig om skall värdemässigt delas lika, bör man därför upprätta ett samägandeavtal.

Detsamma gäller även om man inte har något samboavtal när man köper saker som inte ingår i samboegendomen. Om ni som sambos t.ex. köper en bil eller en sommarstuga tillsammans, men endast den ena sambon står registrerad som ägare till egendomen, finns risken att den andra sambon inte får del av de tillgångarna vid en separation eller ett dödsfall, även om denna har varit med och betalat för egendomen. Då är det viktigt att upprätta ett samägandeavtal som klargör hur ägandeförhållandena ser ut.

Skuldebrev

Om man tillsammans äger den gemensamma bostaden men den ene sambon har gjort en större kontantinsats vid inköpet, kan det också bli nödvändigt att upprätta ett skuldebrev.

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente mellan sambor är något helt annat än ett samboavtal. Samboavtalet sätter som sagt sambolagens regler ur spel vid en bodelning, medan ett inbördes testamente gör att de sammanboende får arvsrätt till varandras egendom. Sambor har enligt lagen inte någon arvsrätt. Genom ett inbördes testamente kan de sammanboende försäkra sig om att den efterlevande sambon ärver all den avlidnes egendom, eller viss del av den, t.ex. den gemensamma bostaden.

Beställning av dokument

Vi hjälper er gärna att utforma ert personliga samboavtal, samägandeavtal,  skuldebrev eller inbördes testamente. Priser för de olika dokumenten hittar ni i prislistan. Vi kommer att förbereda ett dokument baserat på era behov och kommer att skicka er ett utkast för att ni ska kunna föreslå eventuella ändringar. Ni betalar inte för ert dokument förrän ni är 100% nöjda. 

Om ert ärende av någon anledning är extra komplicerat, är det möjligt att det inte ryms inom det fasta priset. Vi ger er då ett nytt förslag på fast pris utifrån det arbete som krävs.